Пропозиції щодо перемоги на президентських виборах 2015 р.

Пропозиції щодо програми створення громадянського суспільства в державі. Реорганізація структур державної влади. Встановлення справжнього народовладдя шляхом ліквідації, як малоефективних, інститутів партійності, Верховної Ради і Кабінету Міністрів

Демократія це контроль громадянського суспільства над владою.

Основна мета інституту Президентства – це створення громадянського суспільства за рахунок передачі виконавчої і законодавчої влади органам місцевого самоврядування, що в подальшому забезпечить функціональну діяльність держави з інститутом Президентства з представницькими функціями.

 

І. За Президентом залишається ведення зовнішньої політики і здійснення разом з Громадським Парламентом України (Національний Парламент України ”НАЦІЯ”) загального контролю за владою на місцях. Президент і ГПУ (НПУ) виконують об’єднавчі дії, направлені на збереження цілісності держави, створення позитивного іміджу країни в світі. Громадський Парламент України (ГПУ) складається з представників Громадських Палат областей (кількість представників визначається пропорційно кількості населення з кожної області, що в загальній кількості членів ГПУ складає 250 осіб). Голова ГПУ вибирається з числа обраних членів ГПУ шляхом жеребкування.

Громадський Парламент України – законодавчий орган держави, який створює загальнодержавні закони на основі законопроектів, висунутих обласними і місцевими депутатськими корпусами, чи ініціатив Громадських Палат, а також таких, що виробляються і затверджуються на спільних засіданнях ГПУ і носять загальнонародний характер. Вони є обов’язковими для виконання на всій території держави. ГПУ скликається на початку кожного кварталу терміном на один місяць у столиці або в обласних центрах.

ГПУ є відкритим для критики і контролю з боку ЗМІ, за рахунок чого унеможливлюється підкуп та корупція, тому що ГПУ складається з представників Громадських Палат усіх областей, які представляють їх інтереси. Таким чином, створюється атмосфера відповідальності усіх перед усіма, що утруднює застосування на практиці корупційних схем.

За ініціативою Громадського Парламенту України створюється незалежний Громадський Третейський Суд з метою захисту прав громадян в державі та за її межами. ГПУ ініціює створення асамблеї Громадських Парламентів світу з метою координації дій світових громад та вирішення питань, що мають всесвітнє значення (захист прав людини, захист довкілля і т. д.).

Громадський Третейський Суд України складається з 25 представників обласних Громадських Третейських Судів з профільною юридичною освітою та незалежних експертів світового рівня у випадку такої необхідності.

ГПУ створює всенародний банк для забезпечення потреб громадян з низькими і середніми статками:

  • надання позик з низькими відсотковими ставками;
  • фінансування соціальних закладів і соціального житла (будинків перестарілих, магазинів економкласу, дитячих таборів, дитячих будинків і т. д.)
  • фінансування громадських акцій на місцях.

ІІ. Президент вибирається прямим всенародним голосуванням шляхом висування найбільш достойних представників громад в областях. Методом рейтингового голосування відсіюються ті кандидати, які здобули менше 51% голосів виборців в області. Ті, що пройшли вищезгаданий рубіж, вносяться у список всеукраїнських виборів. Фінансування виборів на місцевому рівні здійснюється з місцевого бюджету, а всеукраїнські вибори – з державного бюджету.

Команда кандидата в президенти формується з відомих громадських діячів, представників науково-творчої еліти, відомих економістів та соціологів, лідерів молодіжних організацій.

Президент перед прийняттям доленосних для держави рішень повинен винести його для обговорення в ГПУ і громадськості в цілому, що забезпечить духовну і політичну єдність нації з Президентом.

Президент України нарівні з громадянами України несе адміністративну чи кримінальну відповідальність. Його справа розглядається Громадським Третейським Судом при Ложі Присяжних та представників Громадського Парламенту України. Встановлюється ступінь вини Президента, способи відшкодування і покарання в залежності від ступеня вини і принесених збитків державі.

Кандидатом в Президенти може стати громадянин України, якому сповнилося 35 років і який має здоровий психічний стан, що підтверджується незалежною медичною комісією. Ця юридична норма повинна бути встановлено для всіх державних службовців, що хочуть займати керівні посади, за винятком вікового цензу.

ГПУ нарівні з Президентом несуть відповідальність за прийняття рішень. У випадку прийняття ними рішень, що суперечать Конституції і є антинародними, Громадським Третейським Судом оголошується розпуск ГПУ і імпічмент Президента з подальшою адміністративною чи кримінальною відповідальністю винних.

Нові президентські вибори оголошуються в трьохмісячний термін. На час відсутності Президента, його функції виконує Голова Громадського Парламенту України.

Співпраця Президента з місцевими і обласними органами самоврядування здійснюється на дорадчих засадах без права накладання вето з боку Президента. Право вето застосовується тільки у випадку конфлікту громади з місцевою владою, викликаного прийняттям спірного рішення, тим самим захищаючи інтереси місцевих громад та інтереси суспільства в цілому.

ІІІ. Комітет Національної Безпеки України (КНБУ) при Президенті складається з представників Громадського Парламенту України та представників силових департаментів областей. КНБУ і ГПУ здійснюють контроль над фінансовими структурами будь-якої форми власності за цільовим використанням фінансів. Вони гарантують прозорість і безпеку вкладів громадян України.

Заступник Голови ГПУ, за погодженням з Президентом, створює при КНБУ Департамент з Надзвичайних Ситуацій, який координує роботу обласних підрозділів ДНС.

КНБУ разом з ГПУ створюють Всеукраїнський Комітет Оборони з представників всіх родів військ. Вони затверджують керівні армійські посади. Головнокомандуючим армії залишається Президент України, який створює умови для переходу армії на професійну контрактну основу.

Посади Голови обласної і районної адміністрацій і відповідних рад об’єднуються і вибираються за принципом обрання президента на рівні області. Кандидат на Голову публічно озвучує свою програму і п’ятірку членів своєї команди. У випадку обрання, Голова і його команда звітуються щоквартально за свою роботу перед громадськістю. При невиконанні своїх озвучених програмних зобов’язань, чи порушенні ними законів України - судове розслідування аж до кримінальної відповідальності.

Фінансовим розпорядником бюджету країни та коштів, що надійшли з обласних фінансових департаментів, служить колегіальний орган -Фінансова Служба України, яка складається з представників фіндепартаментів областей, рівно представлених в цьому колегіальному органі і є виразником фінансово-економічних інтересів громадян України. Це забезпечить законний і врегульований розподіл бюджетних коштів.

1. Скасування інституту партійності як такого, що розриває державу на шматки

Враховуючи те, що всі партії в своїх програмах декларують турботу про державу і бажають їй економічного і соціального благополуччя, а самі на ділі займаються своїми вузькими внутріпартійними інтересами, що само по собі підриває основи демократії і демократичні засади державності.. Тому сенс їх існування не є змістовним, що підтверджується сьогоднішнім станом держави.

2. Скасування Верховної Ради, як дестабілізуючого органу держави, який представляє лише інтереси партій і олігархічних груп, що загрожує своєю діяльністю цілісності держави.

Законодавча ініціатива покладається на обласні та місцеві депутатські корпуси. При всіх депутатських корпусах міст і областей створюються Громадські Палати:

Громадська Палата - незалежний колегіальний орган, який засідає разом з депутатським корпусом обласних і місцевих рад. Депутати і представники ГП не мають ніяких привілеїв, крім привілеїв служіння своєму народу. ГП, депутати і керівники всіх галузевих служб звітуються один раз в квартал і їх звіти публікуються в ЗМІ і озвучуються на ТБ.

а) вибори депутатів і представників Громадських Палат в обласні і місцеві ради проводяться багатоступеневим всенародним голосуванням без партійних списків шляхом рейтингового голосування з найбільш достойних представників громад і громадських організацій за територіальним принципом. Обиратися можуть громадяни, яким виповнилося 25 років терміном на 4 роки. З цих представників в подальшому створюються місцеві і обласні Громадські Палати та депутатські корпуси.

б) у повноваження Громадських Палат входить контроль діяльності всіх гілок влади на місцях і виконання прийнятих ними рішень. ГП мають юридичне право оскаржувати і виносити на розгляд засідань Громадських Палат проголосовані уже питання депутатським корпусом і, якщо вони суперечать інтересам громад, домагатися їх відміни чи перегляду аж до вираження недовіри окремим депутатам і вимоги їх відкликання з депутатського корпусу.

в) Громадські Палати є постійно діючими органами при обласних і місцевих радах, які фінансуються з загальнодержавного бюджету, і тому на них не має тиску з боку місцевої влади.

г) ГП разом з обласними і місцевими радами відповідають за створення соціальних програм і проведення у життя соціальної політики в регіоні, здійснюють моніторинг їх виконання.

д) ГП мають свої газети, канали громадського телебачення, через які вони висвітлюють як свою діяльність, так і роботу місцевих рад та органів місцевої влади. Вони створюють регіональний Громадський Фонд для вирішення соціальних питань громади та проведення інших громадських заходів.

е) кожен квартал представники всіх Громадських Палат проводять виїзні Всеукраїнські громадські слухання почергово в кожному обласному центрі з метою координації роботи з питань, що мають загальнодержавне значення. Проголосовані і утверджені на таких засіданнях рішення дістають загальнодержавну юридичну силу і підлягають виконанню без права їх оскарження чи вотуванню на місцях.

є) депутат може бути відкликаний загальними зборами громади району міста чи області. Звіт депутатів і представників Громадських Палат перед громадою здійснюється кожен квартал.

ж) громадські палати створюють на місцях ревізійно-контрольні органи у всіх галузях суспільного та економічного життя регіону.

3. Скасування Кабінету міністрів з метою перенесення владних повноважень на місця

Перенесення всіх повноважень з центру на місця, а саме - вирішення всіх економічно-господарських і фінансових питань в областях, включаючи питання зовнішньо-економічної діяльності. Кожна область є самостійною економічною одиницею в державі, яка кожних 4 роки розробляє стратегічний економічний план розвитку. Це стосується і Автономної Республіки Крим. Область відраховує у державний кошик в залежності від свого економічного потенціалу не більше 25% від загального доходу регіону. Створюється державний стабілізаційний фонд з метою вирівнювання економічно слабких регіонів держави.

Весь наголос робиться на обласні галузеві управління (департаменти) чи дещо ширші регіональні (міжобласні) об’єднання, якщо цього потребує якась окрема галузь. Вони мають право вирішувати всі покладені на них завдання, включаючи також зовнішньо-економічні зносини. Для координації роботи тої чи іншої галузі голови відповідних управлінь раз в місяць збираються в столиці для вирішення питань своєї галузі. Один раз у квартал проводиться міжгалузевий з’їзд, який вирішує загальнодержавні економічні питання, що стосуються всіх галузей. Контроль за їх діяльністю здійснює Всеукраїнський Громадський міжгалузевий орган, який складається з фахових спеціалістів місцевих та обласних Громадських Палат.

Регулювання господарської діяльності та звітності проводиться один раз в квартал (загальнодержавна звітність складається з обласних звітностей). Запроваджується персональна відкрита звітність службовців різних рівнів перед народом, проводиться оцінка їх діяльності. У випадку несхвалення їх роботи і в залежності від нанесених збитків державі вони несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Службовці не можуть бути звільнені або звільнитися без юридичної оцінки їх діяльності.

4. Створення за ініціативи Громадських Палат Комітету Громадського контролю з представників своїх громад.

Комітети Громадського контролю мають право, без попередження, здійснювати перевірку підприємств будь-якої форми власності і висвітлювати результати перевірки у ЗМІ.

Створення на підприємствах всіх форм власності наглядових громадських комісій з представників громадських палат області, з метою контролю за цільовим використанням грошей підприємством та унеможливлювання їх тіньового відтоку (як приклад – в Офшорні зони)

5. Порядок обрання та діяльності суддів

Судді вибираються з числа юристів, адвокатів з практичним досвідом роботи, які досягли 30 років з базовою професійною освітою та за рекомендаціями громадських організацій та підприємств, які несуть матеріальну відповідальність в разі порушення закону їхніми протеже. Кандидатуру на посаду судді подають на розгляд Громадських Палат міста, області за пропозицією територіальних громад з подальшим затвердженням їх на посаді Громадським Третейським Судом України.

Суддя несе як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за порушення ним закону за рішенням Громадського Третейського Cуду. В судову практику вводяться Ложі Присяжних. Суди, так само як і прокуратура, міліція та інші виконавчі органи, повинні контролюватися місцевими Громадськими Палатами, Контрольно-Ревізійними Органами, Громадським Третейським Судом України як найвищою судовою інстанцією держави. Судові слухання проводяться за присутностю Ложі Присяжних, яка складається з представників громад, що вибрані за довільною вибірковою системою і досягли 30 років та представників місцевих Громадських Палат, які здійснюють громадський контроль за ходом судового розгляду і виконання висунутих і прийнятих судових ухвал та вироків.

Всі злочини місцевого та обласного значення, які підтверджені судом, підлягають розголосу через ЗМІ Громадських Палат, а всі резонансні злочини - на державному рівні.

6. Оцінка діяльності суддів.

Професійні судді за порушення законодавства при розгляді судових справ несуть дисциплінарну та кримінальну відповідальність.

Для оцінки роботи суддів створюється штрафна шкала балів. При скасуванні або зміні судового рішення судді, який брав участь у винесенні цього рішення, вищестояща судова інстанція, що скасувала чи змінила рішення, повідомляє відповідну кваліфікаційну комісію суддів, яка веде облік штрафних балів. При перевищенні певної суми балів суддя позбавляється свого статусу без можливості поновлення на посаді за рішенням Громадського Третейського суду. Доведення факту допущення ненавмисного порушення закону чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки покладається на суддю. Відшкодовані державою збитки стороні судового процессу за рішенням Європейського суду з прав людини повинні бути стягнуті з судді.

7. Силові структури

Всі керівні посади силових структур на місцях (Департамент Внутрішніх Справ, Департамент Служби Безпеки України, Органи Прокуратури) та керівні посади всіх галузей господарства обираються на конкурсній основі з фахових представників зазначених структур та галузей терміном на 4 роки і можуть бути відкликані за поданням місцевих Громадських Палат після розгляду їх справи в обласному Громадському Третейському Суді. Оплата всіх керівників не повинна перевищувати 5-кратного рівня найнижчої зарплати працівників даної галузі.

Кандидатури на посади всіх керівників галузевих управлінь і департаментів виносять на громадське слухання за участю місцевих Громадських Палат. Остання разом з Громадським Третейським Судом України, який має свої представництва в кожній області, затверджують на посаді осіб, що пройшли конкурс і несуть за них адміністративну відповідальність.

Всі судові і силові структури та керівники всіх галузей господарства звітуються раз у квартал за свою діяльність перед Громадськими Палатами міста, області. Громадські Палати через свої ЗМІ висвітлюють їхню діяльність перед громадськістю.

8. Профспілки

Організації будь-якої форми власності не можуть бути зареєстровані державними органами влади без створення ними на своєму підприємстві профспілкової організації, де Голова профспілки має бути вибраним з іншого підприємства, що зменшить тиск роботодавців на діяльність спілки і можливість корупції на підприємстві. Працівники підприємств не можуть бути звільнені з роботи без згоди зборів профспілки даної організації.

9.

 

ДОДАТКИ

 

1. Соціально-житлове питання вирішується будівництвом міст-сателітів та спальних районів міст. Для цього створюється за рахунок місцевих бюджетів фонди будівництва соціального житла. Черговики, при умові їх участі в будівництві цього соціального житла, отримують мінімальну зарплату. Громадяни без постійного місця проживання, безробітні та заробітчани можуть брати участь у будівництві міст-сателітів, що буде сприяти зменшенню безробіття, зміцненню сімей. Як приклад побудови міста “Мрії” - культурного центру світу та українського Лас-Вегасу (див. Додаток №2):

1-а) надання економічно вільних зон малим містам.

2. Впроваджувати економічні змагання серед областей, що буде стимулювати економічний розвиток України в цілому. Переможець серед областей стає на один рік політично-економічним центром України і отримує фінансову державну винагороду.

3. При інституті Президента України створити Академію інновацій, ноу-хау, в якій будуть акумулюватися всі ідеї, пропозиції, проекти надані громадянами держави, що забезпечить в повній мірі реалізацію матеріального, наукового і духовного розвитку нації. З цією метою відродити науково-дослідні інститути всіх галузей господарства, що існують на Україні.

4. Загальнодержавна Програма комплексного відродження села.

Створити державну заготівельну сітку продуктів сільського господарства та їх переробку, щоб зменшити засилля імпортних ввезень аналогічних с/г продуктів. Запровадити державну дотаційну програму підтримки сільгоспвиробника та безпроцентних позик селянам.

Відродженню села сприятиме безплатне навчання сільських дітей у всіх навчальних закладах згідно квот, затверджених державою за умови повернення молодих спеціалістів у сільську місцевість, що забезпечить відродження сільської інтелігенції. Міська молодь, яка виявила бажання після одержання освіти працювати на селі, одержує подвійну платню і житло на селі.

5. Оскільки Україна декларує себе як демократична держава, пропонується, враховуючи багатонаціональний склад населення, ввести квотний принцип виборності від кількості національних і етнічних громад до всіх гілок влади пропорційно їх чисельності.

6. Повернути в громадську власність майно високопосадовців та інших осіб, які не зможуть довести, що вони придбали його за свою зарплату, дивіденди чи іншим законним шляхом.

7. Встановити адміністративну та кримінальну відповідальність депутатського корпусу за злісне невідвідування чи зриви засідань місцевих та обласних рад.

8. Всі санаторії, будинки відпочинку, відомчі відпочинкові заклади, місця громадського відпочинку (морські та річкові пляжі, озера і т. д.) повернути громаді, а винних у розкраданні і незаконній приватизації притягнути до кримінальної відповідальності.

9. Проституція – це бич суспільства і один з видів тінізації економіки держави та її прибутків. Легалізувавши проституцію, прибутки, одержані від такого промислу, направити на соціальні потреби громади. Розташування закладів такого типу пропонується здійснити на межі великих міст, областей. Контроль за вирішенням цієї проблеми покласти на місцеві департаменти охорони здоров’я та силові департаменти, а також на Громадські Палати міст і областей. Все це унеможливить вивезення і викрадення українських жінок за кордон.

10. Враховуючи демографічний стан у державі, коли на одного чоловіка припадає дев’ять жінок і беручи до уваги низький моральний облік суспільства, якщо навіть Церква дає дозвіл на розрив церковного шлюбу, пропонується з метою запобігання проблем:

  • безбатченків та покинутих дітей,
  • матерів-одиначок,
  • проституції,
  • аморального способу життя (коли за статистикою створюють позашлюбні зв’язки 50% чоловіків і 30% жінок)

дозволити на законодавчому рівні створення полігамних сімей за погодженням сторін, при умові їх фінансової забезпеченості. Доказом цього є існування народів з традицією створення полігамних сімей, де відсутні проблеми, перераховані вище.

Враховуючи демократичні засади України, на теренах якої мешкають національні меншини зі сталою культурною традицією, дозволити, як приклад, на першому етапі саме таким національним меншинам на законодавчому рівні реалізувати свої сімейні вікові традиції.

11. Встановити, як обов’язкове, змагання між кандидатами в президенти, мери та губернатори про залучення коштів з рекламного бюджету кандидата на реальні соціальні проекти («і по справах їх…»). Результати їх діяльності для громади систематично висвітлювати в засобах масової інформації і ТБ. Це і буде позитивною рекламою для кожного кандидата.

Автор: Илья Духовный (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. )

Чтобы оставить комментарий Вам надо зарегистрироваться на сайте

Мы ВКонтакте

 

Сайты


Статистика

Посетители
854
Материалы
2021
Количество просмотров материалов
10386611

Интернет Ресурсы